ОТВОРЕНИ ЛИСТИ

Lista të hapura në pjesën tjetër të botës

  REPUBLIKA DOMINIKANE

Sistemi proporcional është zbatuar në vitin 1978, ndërsa votimi preferencial me 1 votë preferenciale në vitin 2002.

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/DO/reports/general-congressional-and-municipal-elections-in/at_download/file

http://www.electiondataarchive.org/clea_codebook_20110914_appendixI.pdf

 

  HONDURAS

Sistemi proporcional është zbatuar në vitin 1957, ndërsa modeli me lista të lira në vitin 2004.

http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/HN/leyes-electorales/Decreto%2044%20Ley%20electoral%20y%20de%20las%20organizaciones%20politicas%282004%29.pdf/at_download/file (në gjuhën spanjolle)

http://www.ndi.org/files/NDI_Honduras_Final_Report_International_Election_Assessment_Mission_%20English.pdf

http://www.electionguide.org/country.php?ID=97

http://www.electiondataarchive.org/clea_codebook_20110914_appendixI.pdf

 

  SURINAM

Sistemi proporcional me 1 votë preferenciale është zbatuar në vitin 1987.

http://www.sap.oas.org/MOE/2005/suriname/electoral_law_1987_eng.pdf

http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/SR/suriname-final-report-of-the-electoral-observation/at_download/file

 

  EKUADORI

Sistemi proporcional me lista të lira është zbatuar në vitin 1998. Votuesit kanë aq vota preferenciale sa kandidatë zgjedhën në njësinë adekuate zgjedhore, dhe mund ti shpërndajnë në kandidatë nga lista të ndryshme të kandidatëve.

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/EC/case-studies/ecuador-the-search-for-democratic-governance-1997/view

 

  BRAZIL

Sistemi proporcional me 1 votë preferenciale (votuesit votojnë ose për parti, ose për kandidat) është zbatuar në vitin 1945.

http://www.electiondataarchive.org/clea_codebook_20110914_appendixI.pdf

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/BR/case-studies/esy_br/view

 

  KOLUMBI

Sistemi proporcional me 1 votë preferenciale është zbatuar në vitin 2006. Sistemi zgjedhor në Kolumbi është sistemi i vetëm në botë ku partive iu është lënë të zgjedhin nëse lista e kandidatëve do të jetë e hapur ose e mbyllur, por partitë zakonisht kandidojnë lista të hapura.

Felipe Botero, Lucio R. Renno, Career Choice and Legislative Reelection: Evidence from Brazil and Colombia

http://www.electionguide.org/country.php?ID=48

http://www.electiondataarchive.org/clea_codebook_20110914_appendixI.pdf

 

  PERU

Votimi preferencial me maksimum 2 vota preferenciale është zbatuar në vitin 1985.

Gregory D. Schmidt, “Unanticipated Successes: Lessons from Peru’s Experiences with Gender Quotas in Majoritarian Closed List and Open List PR Systems” in The Implementation of Quotas: Latin American Experiences, International IDEA, 2003

http://www.cses.org/plancom/2006Seville/Ortega2006.pdf

 

  KILI

Sistemi proporcional me 1 votë preferenciale është zbatuar në vitin 1989.

http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/CL/leyes-electorales/Ley%2018.700%20Organica%20constitucional%20de%20votaciones%20populares%20y%20escrutinio%20%282005%29.pdf/at_download/file (në gjuhën spanjolle)

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/CL/case-studies/chile-proportionality-or-majoritarianism-1997/view

 

  IRAK

Sistemi proporcional me lista të mbyllura është zbatuar mbas mbarimit të luftës në vitin 2005, ndërsa votimi preferencial me 1 votë preferenciale në vitin 2010.

http://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/IQ/iraq-elect-fact-sht.pdf/at_download/file

http://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/IQ/iraq-regulations-for-the-elections-2008/view

http://www.electionguide.org/country.php?ID=104

 

  SRI LANKA

Sistemi proporcional me 3 vota preferenciale është zbatuar në vitin 1978.

http://www.parliament.lk/about_us/electoral_system.jsp

 

  INDONEZI

Sistemi proporcional me 1 votë preferenciale është zbatuar në zgjedhjet e para në Indonezi në vitin 1950. Në vitin 1959, pas ndryshimit të regjimit është zbatuar sistem me lista të mbyllura, që në vitin 2004 sërish të kthehet sistemi i vjetër me 1 votë preferenciale.

http://www.electiondataarchive.org/clea_codebook_20110914_appendixI.pdf

http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/ID/elections2004_faq.pdf/view

http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/ID/071_indonesia_guide_2004_elections.pdf/at_download/file

 


TwitterFacebookYouTube

Дали кампањата "Твојот избор да биде личност" ве поттикна да размислувате за воведување на изборен модел со отворени листи?

Погледни ги резултатите

Loading ... Loading ...

Конференција 03.05.2012

Актуелниот и предложениот модел

Имплементатори: Поддржано од:

   
       
Медиумски покровител: